Now Reading
Bir Çocuğun Hayatında Neden Tiyatro ve Drama Olmalı?

Bir Çocuğun Hayatında Neden Tiyatro ve Drama Olmalı?

Yazar: Doç. Dr. Nihal KUYUMCU

Bir çocuğun hayatında neden tiyatro olmalı? İster oyuncu, ister seyirci olarak, hatta dekor kostüm müzik ışık tasarımcısı, rejisör olarak bir çocuğun hayatında neden tiyatro olmalı?

İçinde yaşadığımız sınav odaklı eğitim sistemi, çocuklarımızın hayatında olması gereken birçok şeyi, gözden kaçırmasına neden oluyor. Bu sınavlar silsilesinden / kıskacından kurtulması, en iyi olasılıkla iş hayatına atılmasıyla gerçekleşiyor. O saatten sonra da birçok şey için geç kalınmış oluyor. Günümüzde velilerin korkuları ise, çocuklarının dersler ve test çözme dışında bir şeylerle ilgilenip sınavlarda başarısız olmasıdır. Oysa ders dışı sosyal etkinliklerin çocuğun akademik başarısını olumlu yönde etkilediğini gösteren birçok araştırma kaynaklarda yer almaktadır.

Bir çocuğun hayatında neden tiyatro ve drama olmalı? Çocuğunuzun okulunda bulunan tiyatro drama etkinliklerine katılmasıyla her şeyden önce çocuk, bir sosyal etkinlik içinde bireysel olarak kendini ifade etme fırsatı bulacaktır. Çünkü çalıştığı grup içinde her bir katılımcının ancak, etkin katılımıyla böyle bir çalışma gerçekleşebilir. Çünkü bu etkinliklerin doğasında oyun vardır ve oyun çocuğun dünyasıdır ve oyun çocuğu özgürleştirir. Sessiz, kendi halinde, kendi dünyasında yaşayan çocuk, eleştirilme, yanlış yapma, küçük düşme gibi kaygılarla kenarda sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü aksi bir durum onun için risk almaktır. Ancak temelinde oyun olan tiyatro ve drama yoluyla çocuk bu kaygılardan kurtulur ve kısa sürede kendini etkinliklerin içinde bulur. Bu etkinlikler, sözlü ifade ve bedensel ifadenin yer aldığı etkinliklerdir, her bir katılımcının bizzat grup içinde var oluşuyla gerçekleşir.

Çocuk Drama ve Tiyatro yoluyla çevresinde olanlara karşı duyarlılık kazanır, farkındalıkları artar, çünkü gözlem yapar. Kuracağı oyun içinde var olma biçimini kendi gözlemlerinden yola çıkarak oluşturur. Bir anneyi ya da babayı canlandıracaksa onları düşünür, gözlemler onlar gibi hareket ederek, söylemlerini kullanarak doğaçlar. Kullanacağı dekor, kostüm aksesuar gibi malzemeler ile ilgili çevresini kollar, yaratıcılığını zorlar ve harekete geçirir.

Tiyatro, drama çalışmaları sırasında çocuk, diğer arkadaşlarını dinler, onların görüşlerini kabul eder, karşı çıkar, tartışır, kendi düşüncelerini paylaşır. Grup içinde varlık gösterir. Yıl içinde grupla yapılan bu çalışmalar yardımıyla kendine olan güvenini inşa eden çocuk, yaptıkları çalışma bir yılsonu gösterisine dönüştürüldüğünde daha büyük gruplar karşısında da rahatlıkla kendini ifade edebilir.

See Also

Çocuğun böyle bir grup ve etkinlik içinde varlık göstermesi, süreç içinde öncelikle kendinin daha sonra çevresindekilerin farkına varması, kendini ve çevresini keşfetmesi akademik yaşamına da etki edecektir. Kendisinin ve çevresinin farkında olan, dünyaya açık olan çocuk derslerine katılımı da bir keşif süreci olarak görecektir.

O zaman okullarımızda bu tip sosyal etkinliklerin olması, eğer yoksa belediyelerin kültür merkezlerinde Tiyatro ve Drama kursları çocuklarımız için iyi bir fırsat olabilir.

What's Your Reaction?
Bilgilendirici
0
İlginç
0
Mükemmel
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top